Grado

A Múltunk wikiből

liguri nyelven Gravo, németül Grau, szlovénül Gradež

Észak-Olaszország keleti csücskében, a Trieszti-öbölben, az Adriai-tenger partján fekvő kis város, a térség leghíresebb fürdőhelyeinek egyike

Wikipédia

Bóna István

Az avar birodalom felbomlása

A 796-ban meghódított Liburnia (Adria-vidék Fiume környékén) római–szláv lakossága, valamint Istria és Grado népe, az ismét megerősödő bizánci hatalom támogatását várva, felkelt a frankok ellen. Titokban támogatta a felkelést a tudun is, ami persze nem maradt titok.

Györffy György

Kelet-nyugati hídverés és német terjeszkedési kísérlet

Az új német király, a száli frank II. Konrád szakított a szász dinasztia célkitűzésében univerzális igényű, gyakorlatában pedig a diplomáciát a fegyverek elé helyező politikájával, és „német birodalmi” politikába kezdett hatalmi eszközökkel. Midőn 1026-ban Itáliába vonult, hogy császárrá koronáztassa magát, Velence és Grado rebellis magatartásának is véget vetett; Ottó mint bizánci főméltóság Bizáncba menekült, és ott is halt meg 1032-ben, amikor a velenceiek vissza akarták hívni.

Kristó Gyula

II. Géza orosz és bizánci háborúi

A pápák általában Velence dalmáciai uralmát támogatták Magyarország ellenében. Így IV. Adorján pápa a célból, hogy a velencei uralom alatt álló dalmát területeket szorosan Velencéhez kapcsolja egyházi igazgatás szempontjából is, a magyar kézen lévő dalmát metropolis, Spalato mellett 1154-ben érseki rangra emelte a velencei fennhatóság alatti Zárát, majd az új érsekséget 1155-ben a gradói (velencei) pátriárka alá helyezte.

Bel- és külpolitikai nehézségek II. Géza uralkodásának utolsó éveiben

A záraiak, akiknek nem tetszett, hogy érsekségük a gradói (velencei) pátriárkának lett alávetve, fellázadtak a velencei uralom ellen, s 1159-ben Magyarországhoz csatlakoztak, de a velenceiek flottája még ugyanebben az évben visszatérítette a várost Velence hűségére.

Irodalom

Az Alpok keleti nyúlványai közt megbúvó, a 6. század közepén még élő római városok - Celeia (Celje), Poetovio (Ptuj), Emona (Ljubljana) – közé számított Scarabantia (Sopron) is, de valószinűleg Savariában (Szombathely) is pislákolt a római élet. A felsorolt szlovéniai városok püspökei, valamint Vigilius, Scarabantia püspöke, 582-ben még megjelentek a gradói zsinaton (MGH Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum 393).