Franz Grillparzer

A Múltunk wikiből
(Grillparzer szócikkből átirányítva)
Bécs, 1791. január 15. – Bécs, 1872. január 21.
osztrák drámaíró, elbeszélő és lírikus
Wikipédia
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg
Grillparzer

Gergely András

A birodalom és kormánya I. Ferenc után

A cenzúra és a Sedlnitzky-féle korlátolt rendőri felügyelet gyámságát elfogadni kénytelen értelmiségiek elégedetlensége a változatlan viszonyokkal egyes röpiratokban, költői írásokban (Anastasius Grün, Groß-Hoffinger, Grillparzer) eddig is kifejeződésre jutott.

Vörös Károly

Ausztria 1847 őszén

1842-ben a bécsi lapszerkesztők már a cenzúra enyhítése érdekében nyújtanak be folyamodványt a rendőrminiszternek, ám még éppolyan eredménytelenül, mint 1845-ben az ugyane tárgyban egyenesen Metternichhez forduló tudósok, művészek és írók, élükön Grillparzerrel.

A forradalom kapujában

1848 januárjában e feszültség érzetében írja meg Grillparzer híres költeményét, az Előjeleket; a bécsi szász követség titkára pedig ugyanekkor, 1848. január 21-én annak a vulkánnak közeli kitörését számolgatja naplójában, melynek tetején az uralkodó osztály 33 éven át oly gondtalanul üldögélt.