Gumelniţa

A Múltunk wikiből

Angol Wikipédia – Gumelniţa-Karanovo culture

Bóna István

Az első kelet-európai pásztorok az Alföldön

Mindössze annyit tudunk, hogy a pásztorfőnökök harci kíséretükkel együtt a Kárpátok, az Al-Duna és a Dnyeszter közt élő nagy rézkori parasztkultúra (TripoljeCucuteni–Gumelniţa-kultúra) falvainak felégetése után behatoltak a Kárpát-medencébe.