Guyon Richárd

A Múltunk wikiből

Gróf Guyon-Debaufre Richárd

Bath, 1813. március 31. – Konstantinápoly, 1856. október 11.
az 1848-49-es szabadságharcban a magyar honvédség tábornoka,
rövid ideig vezérkari főnök és a honvédség főparancsnoka
Wikipédia
Guyon Richárd honvéd vezérőrnagy
1849. február 5.
Guyon hadosztálya megtisztítja a Branyiszkói-hágót a császáriaktól.

Spira György

Görgei felvidéki hadmenete

S miután Guyon Richárd ezredesnek a feldunai hadtest előhadát képező hadosztálya február 5-én véres közelharcban megtisztította a Branyiszkói-hágót Schlik oda kikülönített csapataitól, majd 7-én Klapka is megindult délről Kassa felé, Schlik pedig mindezek következtében – hogy két tűz közé ne szoruljon – sietve elvonult Gömör és Borsod határvidékére, február 10-én Görgei és Klapka csapatai már össze is találkoztak Kassán.

Irodalom

Guyon tevékenységére lásd kiadatlan emlékiratait, Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattár, Quart. Germ. 985, és Márkus László feldolgozását, Guyon Richárd (Budapest, 1955).