Győr nembeli István

A Múltunk wikiből

Kristó Gyula

Az új berendezkedés hívei

  • A Hont-Pázmány nembeli Szentgyörgyiek mellett tipikusan az új berendezkedés haszonélvezői közé kell sorolnunk a Győr nemzetségnek Istvántól leszármazó, a genealógusok szerint Óváry-Kéméndynek nevezett ágát. A XIV. századi krónikakompozíció egyenesen Pot nemzetségről beszél, s úgy állítja be, hogy első tagja, Ernest a XI. század közepén, Salamon király uralkodása alatt jött Magyarországra. Ákos mester szerint azért nyerte a Pot nevet, mert követ volt a német császár, valamint Endre és Salamon magyar királyok között, s a követ németül Potnak (ma Bote) hangzik. A nemzetség első ismert őse, Atha nádor, az 1066-ban felszentelt zselicszentjakabi monostor alapítója valóban német volt, s még az időpont, Salamon király kora is egyezik. Pot azonban, akiről a krónika a Győr-nemzetséget nevezi, későbben élt, a XIII. század elején, nevéhez fűződik a lébényi monostor alapítása. Kézai már egyenesen Lébényi Pottal azonosítja Ernestet, tanúbizonyságát adva, hogy a Győr-nemzetség XIII. századi hatalmának megalapítója Pot volt. Potnak, István fiának négy testvérét ismerjük. A család ősi fészke a Moson megyei Lébény volt, amelyet már távoli elődeik is birtokoltak, de halálukkal királyi kézre került, s csak Imre király adományából nyerték vissza.
  • Nem lehetnek kétségeink, hogy a Győr nembeli István fiai az 1210 körüli években néhány tíz birtok felett rendelkeztek, ami őket is a XIII. század eleji leggazdagabb előkelők sorába iktatja.
  • Győr nembeli István fiai közül Saul papi pályán futott be fényes karriert, a csanádi püspökségből a kalocsai érseki székbe emelkedett, s tíz éven át irányította a kalocsai érsekséget. István fiai közül Mór mosoni, Csépán soproni és bácsi, Pot pedig mosoni és temesi ispán volt, emellett Csépán és Pot egymást váltva fél évtizedig a nádori méltóságot is viselte.
  • Nem véletlen, hogy a XIII. század első két évtizedéből éppen az új berendezkedés politikájának egyik legnagyobb haszonélvezőinek, a Győr nembeli István-utódoknak a magánszolgálóiról, szervienseiről vagy familiárisairól hallunk.