Gyimesi Sándor

A Múltunk wikiből
Bookline

Ember Győző

Előszó

Nem mulaszthatjuk el, hogy befejezésül köszönetet ne mondjunk mindenkinek, aki segítségünkre volt a kötet elkészítésében. Levéltárosoknak és könyvtárosoknak, itthon és külföldön, akik kutatásainkban támogattak minket. A kézirat lektorainak, Benda Kálmánnak, a történettudományok doktorának, Gyimesi Sándornak, a történettudományok kandidátusának, Tarnai Andornak, az irodalomtudományok doktorának.

Mérei Gyula

Előszó

A kötet szerzői ezt a lehetőséget is felhasználják arra, hogy megköszönjék a kötet lektorainak, Szabad Györgynek és Fenyő Istvánnak szövegeik alapos, szempontokban gazdag bírálatát. Nem mulaszthatják el köszönetük nyilvánítását a kézirat nyilvános vitáján részt vevőknek gondolatokat ébresztő kritikai észrevételeikért. Hálával tartoznak Pach Zsigmond Pálnak, Ránki Györgynek, Gyimesi Sándornak, Orosz Istvánnak, H. Zádor Annának és Bölöny Józsefnek azért, mert a nyilvános vita után külön, írásos bíráló észrevételeikkel, javaslataikkal segítették a kötet végleges formába öntésének munkáját.

Művei

Irodalom

Arra, hogy az átmenet időszakára vonatkozóan az oktatás, a tudomány és az ipari fejlődés közötti összefüggésről, szakkörökben vita folyik, Gyimesi Sándor figyelmeztetett. A nyugateurópai gazdasági növekedési ráta nagyságára általában elfogadott adatot is ő bocsátotta a kötet rendelkezésére.