Habsburg–Lotaringiai Ferdinánd Károly Antal

A Múltunk wikiből

Erzherzog Ferdinand Karl Anton Joseph Johann Stanislaus von Österreich

Bécs, 1754. június 1. – Bécs, 1806. december 24.
Lombardia főkormányzója
Wikipédia
Ferdinánd Károly Antal főherceg(J.É. Liotard pasztellrajza)

H. Balázs Éva

Régi és új arisztokraták az apparátusban

1773-ban immár zökkenőmentes volt a kapcsolat, amikor Mária Terézia Pálffy halálhírét közölte fiával, Ferdinánddal, aki Pármában, kissé szűkös keretek között uralkodott. „Buzgó és hű férfiú”-nak nevezi, olyan embernek, amilyen „ma” már nem akad.[1]

A jozefinus kormányzat bel- és külpolitikájának irányvonalai

Mária Terézia még így is nehezen döntött. Ezúttal Ferdinánd fiának írta meg panaszait: nem bízik Józsefben, úgy érzi, összefogott ellene a földbirtokos nemességgel. Pedig nagy a parasztnép körében az elkeseredés, és nehéz lesz a békességet fenntartani, mert „remény nélküli népnek nincs mit vesztenie…, a szükség nem ismer törvényt”.[2]

Az állam és egyház viszonyának átrendezése

Lipót és Ferdinánd költséges olasz háztartását az uralkodónő évente sokezer dukáttal segítette, sőt, fiai külön jutalmat kaptak minden újszülött unoka után.

Lábjegyzetek

  1. Ugyanott I. 182.
  2. Briefe der Kaiserin Maria Theresia an ihre Kinder und Freunde. Ed. A. Arneth. Wien, 1881. II. 69. 1777. február 13.