Habsburg-Lotharingiai József Ferenc

A Múltunk wikiből
1895–1957
százados (Rittmeister) lett a 7. huszárezredben
Wikipédia
Wikipédia — Habsburg József magyar kormányzó#házassága, gyermekei
József Ágost kisfiával, József Ferenc főherceggel

Hajdu Tibor

Az intervenció megindulása

Válaszul az ellenforradalmi mozgalmakra, április 19-én túszok szedését rendelték el. Összesen 489 vagyonos embert, ismert személyiséget szállítottak a Gyűjtőfogházba, köztük József főherceg fiát és Darányi Ignácot, de a Károlyi-párt jobbszárnyához tartozó néhány volt minisztert is, köztük Lovászyt.