Hadik András

A Múltunk wikiből

németül Andreas Reichsgraf Hadik von Futak

Csallóköz, 1710. október 16. – Bécs, 1790. március 12.
császári tábornagy (Feldmarschall), földbirtokos, politikus
Wikipédia
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg
Hadik András (Georg Weikert festménye, 1783)
1757. október 16.
Hadik András altábornagy ötezer főnyi sereggel (főleg huszársággal) a porosz sereg háta mögött megsarcolja Berlint.

Ember Győző

A hétéves háború

A magyar ezredek a hétéves háborúban is megjelentek Közép- és Nyugat-Európa különböző országaiban, katonai erényeikkel még olyan hadvezérnek az elismerését is kivívták, amilyennek a több veresége ellenére végül mégis győztes II. Frigyes bizonyult. Nádasdy Ferenc grófnak döntő szerepe volt az 1757-i kolíni győzelemben, Hadik András gróf pedig, ugyanebben az évben, huszáros bravúrral foglalta el Berlint és vágta ki magát a felmentésre érkezett sereg gyűrűjéből.

Vörös Károly

A katonaelemek

A korszakunk vége felé kibontakozó nagy háborúk, az osztrák örökösödési, majd a hétéves háború is – néhány nagy katonai karrier (mint Hadik vagy Nádasdy pályája) elindításán túl – társadalmilag kevéssé tükröződtek a katonaságba bekényszerített tízezrek sorsán.

Parasztság

Az emigráció ugyan elsősorban román jelenség, a magyarok ekkor inkább még az elpusztult Alföldre menekültek; a magyar ugyanis – ahogyan azt a tisztán látó gróf Hadik András tábornok, 1764-től 1768-ig Erdély főhadparancsnoka és a Gubernium elnöke megfigyelte – nem könnyen tűri a földesurak rossz bánásmódját, szembeszáll a jogtalanságokkal, tiltakozik, pereskedni próbál, hivatalokba jár, ami azután a földesurakat arra készteti, hogy minél gyorsabban túladjanak rajta, s helyébe béketűrőbb román jobbágyot és zsellért telepítsenek birtokukra.

H. Balázs Éva

Mária Terézia

A királyi mítosz már életében kialakult körülötte. Mindent neki tulajdonítottak: ezt példázza szobra is a bécsi Ringen.
Maria-Theresien-Denkmal in Wien
Ül a hatalmas asszony a trónszéken és alatta apró figurák: elöl Kaunitz, a mindenható kancellár, aki évtizedeken át vezette a külügyeket. Van az apróságok között magyar is: Hadik András, Berlin megsarcolója, Nádasdy Ferenc, a hadvezér, és Pray György, a jezsuita történetíró.

Régi és új arisztokraták az apparátusban

Hadik Mihály, az udvarhű katona nemességet kap. Fia András, a legendás tábornok még középnemes, de már osztrák és morva főnemesi famíliákba házasítja gyermekeit. Azután 1763-ban magyar, 1777-ben birodalmi grófi címet kap. A ruha, vagyis a hivatal arisztokráciájához tartozik.

A militarizmus csődje

Kaunitz tapintatosan azt is tanácsolja, hogy Lacy helyett annak ellenlábasára, a tapasztalt öreg hadfira, Laudonra bízza a hadsereg irányítását.

Némi késedelemmel ez meg is történik, és bár a császár előbb Hadikkal kísérletezik, helyére a tehetséges Laudon kerül.

Irodalom

Uralkodói döntésre Lacy lett a Haditanács elnöke, és amikor megbetegedett, utána Hadik következett.