Hajnal Mátyás

A Múltunk wikiből
Nagyszombat, 1578. április 23. – Bécs, 1614. május 28.
az első magyar jezsuita írónemzedék egyik tagja
Wikipédia
1629
Bécsben megjelenik a katolikus barokk kegyességi irodalom első jelentős magyar alkotása: Hajnal Mátyás, Az Jesus szívét szerető szíveknek ájtatosságára színes képekkel kiformáltatott … könyvecske.

Makkai László

A barokk főúr

A nádor és emberei nem csak buzgó olvasói, hanem művelői is a katolikus vallásos irodalomnak. Ebben a szellemi vezér az udvari pap, Hajnal Mátyás volt, Nyáry Krisztina áttérítője és lelkigondozója, tehetséges művelője a középkori „szent erotikát” korszerű manierista köntösbe öltöztető költészetnek.

Irodalmi stílusok és műfajok

A barokk stílus első, még igen mérsékelt, szinte bátortalan jelentkezései Pázmány prózájában mutathatók ki, a barokk azonban igazában az ellenreformációs ájtatossági irodalom két korai művelőjének, Hajnal Mátyásnak (Az Jesus szívét …) manierista. vonásokat is mutató prózájával és Nyéki Vörös Mátyásnak (Tintinnabulum, Dialógus) szintén manierista indíttatású verses műveivel vonult be a magyar irodalomba. Bravúros stílusművészet mindkettőnél – áradó érzelmesség Hajnalnál, hátborzongató verizmus Vörösnél: mindez előkészítette a barokk diadalát.