Hamburger Jenő

A Múltunk wikiből
Udvarnok, 1883. május 31. – Moszkva, 1936. december 14.
röntgenorvos, szociáldemokrata politikus,
a Magyarországi Tanácsköztársaság idején földművelési népbiztos
Wikipédia
Hamburger Jenő 1919-ben

Galántai József

A kormánypolitika fordulata

A szociáldemokrata párt több baloldali vezetőjét is – köztük Hamburger Jenőt – letartóztatták, és pert indítottak ellenük.

A néptömegek forradalmasodása és a szociáldemokrata párt

A forradalmi harcot vállaló vezetők egy része börtönben ült; Hamburger Jenő, Sugár Tivadar, Mosolygó Antal és sokan mások el voltak zárva forradalmasodó politikai hadseregüktől.

Siklós András

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és baloldali ellenzéke

A régi baloldal mellett 1918 elején kirajzolódtak egy új baloldal körvonalai (Landler Jenő, Hamburger Jenő, Nyisztor György, Varga Jenő).

„Rendcsinálás” és megtorlás

Hamburger Jenő nagykanizsai kormánybiztos közlése szerint a Muraközben Bosnyák Géza főispán egy hónap alatt 173 horvát parasztot akasztatott fel.

A belpolitikai feszültség fokozódása

A szociáldemokrata vezetők egy része, helytelenítve, hogy a párt elfogadta a kormány földreform-tervét, a földosztás helyett a földek birtokbavételét, szövetkezetek létesítését követelte. A balszárny egyik vezetője, Hamburger Jenő, a kaposváriak támogatásával e kérdésben nyomást akart gyakorolni a kormányra és a szociáldemokrata jobboldalra. Hamburger a földművelésügyi minisztertől kormánybiztosi megbízást eszközölt ki, és ennek birtokában március elején megszervezte több Somogy megyei nagybirtok kisajátítását és a birtokuk szövetkezetté alakítását.

Hajdu Tibor

A kormányzótanács újjáalakulása

Az újjáalakult kormányzótanács tagjai a következők lettek: a kormányzótanács elnöke változatlanul Garbai Sándor; belügyi, vasúti és hajózási népbiztosok Landler Jenő, Vágó Béla; földművelésügyi népbiztosok Hamburger Jenő, Nyisztor György, Vántus Károly; hadügyi népbiztosok Kun Béla, Böhm Vilmos, Fiedler Rezső, Haubrich József, Szántó Béla; igazságügyi népbiztosok Rónai Zoltán, Ládai István; közélelmezési népbiztosok Erdélyi Mór, Illés Artur, Kondor Bernát; közoktatásügyi népbiztosok Kunfi Zsigmond, Lukács György, Szabados Sándor, Szamuely Tibor; külügyi népbiztosok Kun Béla, Ágoston Péter, Pogány József; munkaügyi és népjóléti népbiztosok Bokányi Dezső, Guth Antal; német népbiztos Kalmár Henrik; pénzügyi népbiztosok Székely Béla, Lengyel Gyula; ruszin népbiztos Stefán Ágoston; a szociális termelés népbiztosai Varga Jenő, Dovcsák Antal, Hevesi Gyula, Kelen József, Rákosi Mátyás, Bajáki Ferenc.

Erőfeszítések a lélegzetvételnyi szünet kihasználására

A Vörös Újság kampányt indított az ellenforradalom és a korrupció leleplezésére; Hamburger népbiztos kezdeményezésére feltárták a Földművelésügyi Népbiztosságon és a Pest megyei tanácsnál történt sikkasztásokat.

Szakács Kálmán

A munkásmozgalom a fehérterror idején

Az Ausztriába került kommunista vezetők a párt újjászervezésére Ideiglenes Központi Bizottságot hoztak létre, amely irányította az illegális pártszervezetek kiépítését. Tagjai voltak: Kun Béla, Landler Jenő, Pór Ernő, Hirossik János, Hamburger Jenő és Lukács György.