Heckmann István

A Múltunk wikiből
Szocialisták a vádlottak padján, 1871–1872. Heckmann István visszaemlékezése

S. Vincze Edit

A magyarországi munkáspárt

A neudörfli kongresszuson részt vettek a magyarországi szociáldemokraták képviselői is, Pestről Korn Ferenc, a Magyarországi Munkáspárt tagja, a cipészek szakegyletének elnöke, Pozsonyból Heckmann István cipészsegéd, a fővárosi cipész szakegylet egyik létrehozója és vezetője, továbbá egy küldött Mosonmagyaróvárról: Josef Weber. A gyér forrásanyag szerint a magyarországi küldötteknek csak tanácskozási joguk volt. Ez arra utal, hogy a Magyarországi Munkáspárt szervezetileg nem csatlakozott a Neudörflben alakított párthoz.

A Magyarországi Általános Munkáspárt

A budapesti radikális pártellenzék vezetői között ott volt Práger Ármin szabósegéd, aki korábban az ausztriai szocialista mozgalomban fejtett ki aktív propaganda- és szervező tevékenységet és a radikális csoporthoz állt közel, Horváth János és Heckmann István cipészsegéd, a cipészszakegylet vezetői és két forradalmi érzelmű nyomdász: Rusz Mátyás és Schäffler Albin – az utóbbi Heckmann Istvánnal együtt az 1871–72-es hűtlenségi per vádlottja, az Internacionálé tagja.

Műve

Heckmann István két változatban is megmaradt, több mint három évtizedet átölelő, 1927-ben írt visszaemlékezése különösen sok új mozzanatot, szubjektív élményt tartalmaz a hűtlenségi perrel, valamint a cipészek szakmozgalmával kapcsolatban (Párttörténeti Intézet Archivum. H-h-55. és Bőrmunkások Szakszervezete. 665. f. 62/6 őe).