Heinrich Friedjung

A Múltunk wikiből
January 18, 1851 – July 14, 1920
Austrian historian and journalist
angol Wikipédia
Heinrich Friedjung.jpg
1909. december 9–22.
A Friedjung-per.

Dolmányos István

A háborús veszély és a magyarországi politika 1909-ben

A kormányok – egyáltalán nem drámai – nézeteltéréséhez hozzájárult, hogy a következő konstrukciós perben, a Friedjung-perben, a magyar függetlenségi pártot is támadás érte. Khuen-Hédervárynak, akinek keze benne volt a „horvát paragrafusban” és Rauch bán abszolutisztikus hatalmának kialakításában, paradox módon kapóra jött a perek csődtömege. Mint frissen kinevezett miniszterelnök, váratlanul a délszlávok javára tehetett – az uralkodó hozzájárulásával – igazságot.

Katus László

A trialista törekvések erősödése és kudarca

1908 nyarán felségárulás és Monarchia-ellenes nagyszerb szervezkedés vádjával letartóztatták a horvátországi Szerb Nemzeti Önálló Párt 53 tagját. Az 1909-ben lezajlott zágrábi felségárulási perben bebizonyosodott, hogy az alapjául szolgáló dokumentumok egy része hamisítvány. Ugyanez derült ki azokról a belgrádi követség által gyűjtött adatokról is, amelyek alapján Heinrich Friedjung osztrák történész 1909 tavaszán a Neue Freie Presse hasábjain megjelent cikksorozatában azzal vádolta a horvát–szerb koalíció vezetőit, elsősorban Supilot, hogy kapcsolatokat tartottak fenn a szerbiai hadügyminisztériummal. Időközben a boszniai válság megoldódott, s mind a zágrábi per, mind a koalíció vezetői által Friedjung ellen indított rágalmazási per igen kényelmetlenné vált az osztrák–magyar diplomácia számára. A zágrábi per vádlottait súlyos börtönbüntetésre ítélték, de két év múlva kegyelmet kaptak; a Friedjung-per pedig kompromisszummal zárult.

Művei