Heltai Jenő

A Múltunk wikiből

1913-ig Herzl Jenő

Pest, 1871. augusztus 11. – Budapest, 1957. szeptember 3.
író, költő, újságíró, producer, dramaturg
Wikipédia
Heltai Jenő 1910 körül
1892.
Heltai Jenő: Modern dalok című kötete.

Szabó Miklós

A színvonalas szórakoztatóipar

Igényessé a lektűrt a humor tehette, művelői közül azok emelkedtek ki a szórakoztatóipari produktumok szintjéről, akik iróniával művelték a szórakoztatást. Ilyenek Heltai Jenő, valamint Szomory Dezső, aki mind novelláiban, mind színdarabjaiban sajátos affektált modorossággal növelte az öniróniát. A humoros lektűr szerepe nem jelentéktelen a népi-nemzeti ízléskultúra polgárivá alakításában.

Hajdu Tibor

Az 1918–1919. évi forradalmak művelődéspolitikája

A századforduló óvatos liberalizmusának képviselői közül néhányan – Ambrus Zoltán, Gárdonyi Géza, Heltai Jenő, Kiss József – a polgári forradalommal szemben is a teljes politikai passzivitást választották.