Heinrich Hentzi

A Múltunk wikiből
(Hentzi osztrák tábornok szócikkből átirányítva)

Heinrich Hentzi von Arthurm

Debrecen, 1785. október 24. – Buda, 1849. május 21. vagy 23.
császári és királyi vezérőrnagy
az 1848–49-es szabadságharcban az osztrák császári hadsereg egyik katonai vezetője
1849 januárjától haláláig a budai vár parancsnoka
Wikipédia
Josef Kriehuber litográfiája (1849)
Josef Kriehuber litográfiája (1849)
1886. május 21.
Jansky vezérőrnagy megkoszorúzza Hentzi osztrák tábornok emlékművét.
1892. október 15.
A Hentzi-szobor megkoszorúzásának terve.

Spira György

Komárom felmentése és Pest visszafoglalása

S minthogy így a főváros területén ellenséges katonaság csupán a most Heinrich Hentzi tábornok parancsnoksága alá helyezett budai várban maradt, Pest 24-ére ismét szabaddá lett, az ellenséges főerőknek viszont megint csak sikerült kibújniok az egérfogóból.

Szász Zoltán

A közös hadsereg és a magyar uralkodó osztályok

1886. május 21-én Jansky vezérőrnagy megkoszorúzta az 1849. évi budai harcokban elesett Hentzi osztrák tábornok síremlékét. Az ellenzék a „nemzeti becsület” védelme ürügyén indított parlamenti támadást Tisza megrendítésére, de utcai tüntetést is szervezett a jellegtelen gótikus oszlopra állított, sárkányölő Szent Györgynek ábrázolt Hentzi emlékművénél.

Hanák Péter

Az egyházpolitikai reformok ügye és Szapáry bukása

Az összebékéltetés szándéka sugalmazhatta azt az ötletet, hogy a szabadságharcos honvédség és a császári hadsereg emlékét is ki kellene békíteni. Minthogy éppen november elején volt esedékes az 1848-as honvédség emlékét megörökítő szobor leleplezése, olyan terv alakult ki, hogy a budapesti hadtestparancsnok és a honvédegylet elnöke együttesen koszorúzza meg az új emlékművet, majd hasonló ünnepség keretében a közeli Hentzi-szobrot. A gondolat megnyerte Szapáry és a király tetszését, de a közvéleményét nem. Az ellenzék a leghevesebb támadásokat intézte a terv ellen, amelyet a szabadságharcban elesett honvédek emléke meggyalázásának bélyegzett. A felháborodást Szapáry –szokásos módján –úgy igyekezett lecsendesíteni, hogy az egész tervet elejtette.