Herborn

A Múltunk wikiből
város Németországban, Hessen tartományban
Wikipédia
Herborn címere
1607
Herbornban megjelenik Szenci Molnár Albert zsoltárfordítása: Szent Dávid … százötven zsoltári.
1630
Johann Bisterfeld, akit még Bethlen Gábor hívott meg, Herbornból Gyulafehérvárra érkezik. (A főiskola tanáraként itt hal meg 1655-ben.)

Makkai László

Protestáns kollégiumok

Az első református főiskola, amely három tanszékkel kezdte működését, az „academicum collegium”-nak, azaz egyetemnek tervezett gyulafehérvári volt. Ide még Bethlen hívta meg 1622-ben a már említett Opitzot, majd ennek távozása után a harmincéves háború során elpusztult herborni egyetem három nagy hírű professzorát, Bisterfeldet, Alstedet és Piscatort.

Külföldi peregrináció

A diákok túlnyomó része eleinte a német birodalmi egyetemeken és akadémiai rangú főiskolákon tanult. Az evangélikusok elsősorban Wittenbergben, a reformátusok pedig 1621-ig (elpusztulásáig) Heidelbergben, de az előbbiek Jéna, Lipcse, Tübingen, Rostock, Stettin, Hamburg, Altdorf, Giessen, Meissen, Görlitz és Boroszló, az utóbbiak pedig Odera-Frankfurt, Marburg, Herborn, Bréma, Strassburg, továbbá a svájci Bázel és Genf főiskoláit is látogatták.