Herend

A Múltunk wikiből

németül Herrendorf

város Veszprém megye veszprémi járásában
Wikipédia
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Unable to run external programs, proc_open() is disabled.

Mérei Gyula

A tőkés ipar

Fischer Mór herendi porcelánkészítő manufaktúrája a védegyleti mozgalom hatására lendült fel annyira, hogy – Fischernek a sok rendelés kielégítéséhez nem lévén elég tőkéje – Esterházy Károly gróf közbenjárására Rothschild báró, bécsi bankár adott neki 25 ezer konvenciós forint kölcsönt, 4%-os kamatra. Az üzem 1847-ben 36 munkást, 14 napszámost foglalkoztatott állandó jelleggel.

Katus László

A könnyűipar

A klasszikus porcelánutánzatai révén híressé vált herendi porcelángyár állami szubvenciók segítségével tengődik.

Irodalom

Sikota Győző, Herendi porcelán (Budapest, 1970).