Hermanarich passaui püspök

A Múltunk wikiből

Bóna István

A morvák

Szvatopluk ingatag helyzetére jellemző, hogy menedéket nyújt ugyan a bajor fogságból kiszabaduló Metód érseknek, ugyanakkor azt is kénytelen megengedni, hogy Hermanarich passaui püspök személyesen szervezze újjá a szláv szerzetesektől alaposan megbolygatott morva egyházat.