Hermann sváb herceg

A Múltunk wikiből

NAGY KÉPES VILÁGTÖRTÉNET – A HŰBÉRISÉG ÉS A KERESZTES HADJÁRATOK KORA – A MODERN ÁLLAMOK MEGALAKULÁSA – A német birodalom megalakulása.

Györffy György

Görög adó, olasz zsold, német elhárítás

Ezt a sikert használta ki Ottó arra, hogy 938 őszén a magyarok régi szövetségeseire, Arnulf fiaira támadjon. Eberhard bajor herceget és öccseit elűzte, és a hercegséget Arnulf öccsére, a Karintiát kormányzó Bertoldra bízta. Bertold hűségesnek bizonyult Ottóval szemben, ami annál jelentősebb volt, mert 939-ben robbant ki az igazi felkelés Ottó ellen. Ekkor a frank és lotaringiai herceg mellett Ottó testvéröccse, Henrik is ellene fordult. A támadó koalíciót Hermann sváb herceg verte le az andernachti csatában, s ezzel új korszak kezdődött Németország történetében: létrejött az egységes német királyság, az Ottók német birodalmának magva.