Hont-Pázmány nembeli Miklós

A Múltunk wikiből

Hont-Pázmány nembeli Lampert fia Miklós

†1332
Wikipédia – Hontpázmány nemzetség

Kristó Gyula

Tulajdonviszonyok

Bizonyosra vehető, hogy a több fiúgyermekkel rendelkező Lampert nem összes vagyonát hagyta a monostorra, amit erre magából az oklevélből is egyenesen következtethetünk. Környe szolgáinak háromnegyed részét, tudniillik a maga, a felesége és Miklós fia részét, a bozóki egyházra hagyta, de negyedrészét fenntartotta Syx fia számára.

II. Béla

Borisz 1132 júliusában lengyel és orosz csapatok kíséretében betört Magyarországra, és a Sajó folyóig nyomult előre. II. Béla Borisz ellen vonult, s mielőtt ütközetre került volna sor, a király előkelőivel tanácsot tartott. Béla ama kérdésére, hogy Borisz vajon fattyú-e vagy Kálmán király gyermeke, az Álmos-párti urak egyértelműen válaszoltak: kétségkívül tudják, hogy Borisz fattyú, és nem méltó a királyi koronára. Ezzel szemben a királyi tanács Kálmán-párti vagy oda szító urai haboztak a válaszadással. II. Béla hívei gyorsan cselekedtek: rávetették magukat az uralkodó iránt hűtlenekre és az ingadozókra, attól félve, hogy ha azok átmennének Borisz táborába, komoly veszedelembe dönthetnék az országot. A királyi tanácsban gyilkos mészárlás kezdődött. A Hont-Pázmány nembeli Lampert comest, a bozóki apátság alapítóját kivonszolták a király színe elől, és egy székkel saját testvére hasította szét a fejét. Fiának, Miklós comesnek ugyanott a fejét vették.

<a href="../../../Történelem/Kristó Gyula/Tulajdonviszonyok.html#birtokállomány">1135: az őt illető]] <a href="../../Helyek/k/Környe.html#1135">környei]] szolgák a Bozók.html#1135">bozóki monostor tulajdonába kerültek.