Hont lovag

A Múltunk wikiből
Angol Wikipédia – Hont-Pázmány

Györffy György

Központosító belpolitika

Tisztjeik azon sváb (alemann) lovagok közül kerülhettek ki, akikről a Magyar Krónika tesz említést; Géza korában beköltözött lovag volt a Hont és Pázmány testvérpár, Héder és sokan mások.

Koppány lázadása

  • A Vecelin-utódok hagyománya szerint István testőrsége parancsnokává Hontot és Pázmányt tette, a sereg élére pedig Vecelin sváb „vendéget” állította; ő volt az, aki a csatában Koppányt megölte.
  • A pannonhalmi alapítólevél egy olyan átalakított mondatban, amely eredetileg az 1002. évi intézkedés tanúit sorolta fel, a comesek előtt három duxot említ: Pázmányt, Hontot és Orcit. Mivel az oklevél ismert fogalmazója a német udvar számára írt okleveleiben a dux szót csak német vagy olasz herceg, tartományúr értelemben használja, arra kell következtetnünk, hogy István e három sváb lovagot nevezte ki tartományúrnak, amint az a szállásaik nevét őrző helynevekből feltehető: Pázmányt a bihari, Hontot a nyitrai és Orcit a somogyi dukátusba.

Uralkodó osztály és világi nagybirtok

A nemzetségi birtok jogalapnak a Szent István-kori rendezést tekintette, és a birtokközösséget alkotó úri nemzetség általában Szent István korában élő ősről nevezte magát de genere X megjelöléssel. Így például a Csákok nem honfoglaló ősükről, Szabolcsról nevezték magukat, hanem az 1000 körül élt Csákról, Ond fia Ete utódai nem e nagynevű ősökről, hanem hol a Taksony és Géza korában élt Kalánról, hol az István kori Borról. Bizonyos esetekben feltehető Taksony kori névadó, például Apor, aki esetleg István koráig is elélhetett, vagy Péter kori beköltöző, az esetek többségében azonban forrásszerűen igazolható, hogy a családi emlékezet a XIII. században a tényleges István-kori birtokszerzőtől eredeztette magát, például Hont-Pázmány, Csanád, Szolnok stb.

Helyreállítás és továbbfejlesztés

Ilyen szórt birtokokat kaptak a nyugatról beköltöző lovagok családjai, az említett Vecelin fia Rád és Győr fia Ata mellett a Géza kori Hont és Pázmány, valamint a Péter idejében szerepet játszó Gut és Keled utódai, de ez volt a birtoklási formája a magyar arisztokráciának, így az Abától, Csanádtól és Ákostól leszármazó úri nemzetségeknek is.

Kristó Gyula

Világi előkelők

Nagy gazdasági hatalomra és magas polcra jutottak a X. század végén Magyarországra került Hont és Pázmány testvérpár utódai. Ebből a családból származott, s az I. István kori Hontnak talán dédunokája volt az a Lampert comes, aki a bozóki monostort alapította, s az Árpádokkal is rokoni kapcsolatba került. Nem véletlen, hogy Lampert birtokai jobbára ott terültek el, valamint családi monostorát is ott alapította, ahol Hont százegynéhány évvel korábban megvetette a család birtokállományának alapját. A Szentgyörgyiek, akik a XIII. század első évtizedeiben a II. Endre kori nagy birtokadományozások egyik fő haszonélvezői voltak, szintén ebből a családból származtak.