Hortobágy

A Múltunk wikiből
Hajdú-Bihar megyei község Debrecentől 36 kilométerre nyugatra a balmazújvárosi kistérségben
Wikipédia
HUN Hortobágy COA.jpg

Bóna István

A VIII. századi avar társadalom

A tudun egyik székhelyének közeliségére mutathat a Duna fölött Komáromban és Zsitvatőn, a jugurruséra a Hortobágy–Árkusnál feltárt temető. Mindhárom kicsi és szokatlanul gazdag.

Kristó Gyula

Falu

A tiszántúli Hortobágy praedium a XI. század második felében 170 családot, azaz 850 fő körüli népességet számláló mammuttelepülés volt.

H. Balázs Éva

Novus ordo a társadalomban, a gazdaságban, a jogi életben

Andrássy tehát Nagy Mihályt családostul kitette házából, egy hortobágyi csárdába vitette, hogy míg a környékről elköltözik, legyen fedél a feje fölött. Nagy Mihály azonban kérvényezett: saját költségén felépített házának árát, ottmaradt jószágainak, ingóságainak értékét akarta megkapni. Hiába írta alá hatvan helységbeli a kérvényt. A panaszbeadványok eljutottak a királyhoz: II. József éppen Belgiumban tartózkodott, és Brüsszelből rendelte el az ügy alapos kivizsgálását. A földesúr a vármegyének, a megye a Helytartótanácsnak, ez a Kancelláriának bebizonyította, hogy haszontalan, felforgató emberről van szó, akit egyébként házáért 2 forint 16 krajcárral kifizettek, s helyette már más, „adózásra alkalmas” telepes jött. Nagy Mihály csak szülőfalujába, a Borsod megyei Palkonyára térhetett vissza.

Irodalom