Huszár Péter

A Múltunk wikiből

Brenhidai vagy Berenhidai Huszár Péter

? – ?1603.
16. századi végvári vitéz és huszártiszt
Wikipédia
Brenhidai Huszár Péter

Sinkovics István

Ragaszkodás a béke fenntartásához. A védelmi vonal elhanyagolása.

Ali koppányi bég 1586-ban elfoglalta Hídvéget és Kéthelyt, s ezzel továbbterjesztette a török hódítás területét. Koppány szandzsákszékhely volt, gazdag kereskedők lakták, kastélyát 500 lovas és 500 janicsár őrizte. Viszonzásként 1587-ben a dunántúliak több mint másfél ezer főnyi sereget vontak össze a várakból, és februárban, amikor a török kevésbé számított támadásra, Koppány alá indultak Nádasdy Ferenc, Batthyány Boldizsár dunántúli birtokosok és Huszár Péter, a pápai vár kapitánya vezetésével. A magyar csapatok bezúzták a kapukat, és benyomultak a kastélyba, miközben egy részük biztosította, hogy török segélyhadak hátba ne támadják őket. Az első zűrzavarban ugyanis néhány török lovas segítségért vágtatott, és egymás után jött is a pécsi, simontornyai, majd a fehérvári bég. A koppányi őrséget azonban nem tudták már megmenteni: a védők jó része elesett, 200-an fogságba estek, köztük a sebesült bég is. A Haditanács mindazonáltal haditörvényszék elé állította a vállalkozás vezetőit. A koppányi bég véget nem érő rablásaitól akarták megszabadítani a vidéket – védekeztek a magyar vezetők. Huszár Péter a végvári katonák nyomorúságos helyzetét hozta fel, amely arra készteti őket, hogy a török területeken keressenek zsákmányt; Nádasdy pedig azt emelte ki, hogy a saját jobbágyai védelmében cselekedett. Ha nem védik a sajátjukat – elvész az ország. A haditörvényszék végül is senkit sem ítélt el.

A háború nyitánya

A török támadás hírére Komáromban gyülekeztek a Dunántúli Főkapitányság és a vármegyék csapatai, a birtokosok fegyvereseivel és az ausztriai lovascsapatokkal. Miután csatlakozott hozzájuk az Alsó-Magyarországi Főkapitányság területéről a várak és a vármegyék katonasága, az egész haderő mintegy 10 ezer embert tett ki. Az egyesült hadak benyomultak a török területekre, és Huszár Péter pápai kapitány csapatai elfoglalták Fehérvár külvárosát, majd Ferdinand Hardegg gróf győri várkapitány vezetésével a királyi csapatok megkezdték a vár ostromát, de nem rendelkeztek megfelelő felszereléssel.