II. Bretiszlav cseh király

A Múltunk wikiből
(II. Bretiszlav cseh fejedelem szócikkből átirányítva)
1057 k. – 1100. december 21./22.
cseh fejedelem 1092-től haláláig
Wikipédia
Brzetysław II.
1095
tavasz vége: I. László király hadra kel Konrád brünni morva herceg megsegítésére II. Bretiszlav cseh királlyal szemben.
1099
május 29. Bretiszlav cseh herceg Uherské Hradište mellett szövetséget köt Kálmán királlyal.

Györffy György

Külpolitika. Horvátország megszállása.

  • Ugyanez a politikai szituáció ismétlődött meg egy év múlva, amikor a császárhű Vratiszlav király lázadó fia, Bretiszlav Magyarországra költözött 2000 harcossal, rab cselédekkel és állatokkal. László Trencséntől délre, Bán körül jelölt ki nekik lakhelyet.
  • László utolsó hadra kelését unokaöccse, Konrád brünni morva herceg megsegítésére tervezte. László Konráddal együtt készült zarándokútra Jeruzsálembe, s mikor az indulást fontolgatták, II. Bretiszlav cseh király megváltoztatta a trónöröklést, s a soron következő Konrádot kizárva, öccsét, Borivojt tette meg utódnak. Konrád kérésére László egy demonstratív felvonulásra készült, de el sem jutott a morva határig, megbetegedett.

Kálmán király és Álmos herceg

Alig foglalta el Álmos új „országát”, tüstént önálló politikába kezdett. 1096 elején III. Boleszló lengyel fejedelem felkérte, hogy vegyen részt a csehek elleni hadjáratában, s ettől Álmos megint csak IV. Henrik kérésére állt el, Henrik ugyanis szövetségben állt II. Bretiszlav cseh fejedelemmel.

IV. Henrik Kálmánnal is szövetséget óhajtott kötni, de Kálmán diplomatikusan elhárította a közeledést, mert nem óhajtott II. Orbán pápával szembekerülni.

Kálmán külpolitikája

A László idejében Magyarországra menekült Bretiszlav herceg, aki 1092-ben cseh uralkodó lett, 1099 áprilisában megjelent Regensburgban IV. Henriknél. Egyrészt azt kérte, hogy változtassák meg a cseh szeniorátusi öröklést unokaöccsei, a morvaországi hercegek kizárásával saját öccse, Borivoj javára, másrészt azt, hogy a császár iktassa prágai püspökké gyűrű és pásztorbot átadásával Bretiszlav káplánját, Hermannt. Miután ez megtörtént, Bretiszlav 1099. május 29-én a magyar határon, Uherské Hradište mellett találkozott Kálmánnal, szövetséget kötött vele, és megkérte, hogy a püspök felszentelését, ami egyébként a mainzi érsek feladata lett volna, Szerafin esztergomi érsek végezze el.

Ühegy, vendég és izbég

Az első keresztesek zsidóüldözései után zsidók költöztek be Magyarországra; Cosmas tudósít arról, hogy 1098-ban Bretiszlav cseh herceg intézkedéseket hozott a vagyonukat Lengyel- és Magyarországra átmenteni igyekvő zsidók ellen.

Irodalom

Bretiszlav és Kálmán szövetségére Gombos II. 805;