II. Mihály császár

A Múltunk wikiből

Amorioni Mihály

keletrómai császár
uralkodott 820. december 25. – 829. október 2.
Wikipédia
Solidus-Michael II Theophilus
820–829
II. Mihály keletrómai császár uralkodása.
822 ősze
A frankfurti birodalmi gyűlésen Pannonia Superior (Dunántúl) avar fejedelmei hűségükről biztosítják a frankokat. Itt említik első ízben a morvák nevét és követeit.
824–826
Sikertelen bolgár–frank tárgyalások a hatalmi érdekfszférák elhatárolása ügyében.
825
Német Lajos Bajorország és az Oriens élén.
826
A bolgárok megtámadják és elűzik a frankokat Pannonia Inferior keleti részéről.
827–831
Az elhúzódó harcok során bolgár kézen marad a Szerémség és Kelet-Szlavónia, leszámolnak az abodritokkal. A Tisza alsó folyásvidékét és a Maros völgyét is meghódítják Omurtag kán hadvezérei.