III. György angol király

A Múltunk wikiből
1738. június 4. – 1820. január 29.
1760. október 25. és 1820. január 29. között brit uralkodó
Wikipédia
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg
III. György koronázási díszben (1762)

H. Balázs Éva

1765 a mérlegen

Valóban átrendeződik a földgömb, és azt 1765. év csak bevezeti a folyamatot. Cook kapitány már készülődik első nagy felfedező útjára, hogy a hollandok ismerte partvidékkel meg nem elégedve, behatoljon az ismeretlen Ausztráliába, s a csökkent képességű III. Györgyöt új földrész urává tegye. Lesz tehát hová küldeni a börtönviselteket, a száműzötteket, a társadalom marginális elemeit, ha majd a Stamp Act nyomán kirobbanó bostoni tea-felkelés megfosztja Új-Angliától az öreg Angliát.

Irodalom

A cárnő ambíciója megihlette a bécsi udvart: Kaunitz vetette fel, József pártolta a gondolatot, hogy Bécs legyen a színhelye egy olyan nemzetközi találkozónak, amelyen a francia–angol ellentétek lezárásra kerülnének. A visszatérő óhaj – amely majd egyszer, évtizedek múlva, a bécsi kongresszussal meg is valósul – éveken keresztül témája a követutasításoknak és követjelentéseknek: Archives des Affaire Etrangeres, Paris; Correspondance politique, Autriche, No 342. A januári jelentésekben Breteuil bécsi francia követ többször is hivatkozik Kaunitzcal folytatott beszélgetéseire, melyek során az angol–francia és az angol–holland problémák megtárgyalására került sor (pag. 23). A kongresszus színhelyét Aquilar gróf, spanyol követ szerint a spanyol király nem fogadná el (pag. 139). Az angol király elfogadta volna Bécset kongresszusi városnak (március 10-i jelentés). Egyébként az angol–spanyol megbeszélések eközben Madridban folytak, és előre lehetett látni, hogy a bécsi kongresszus terve nem valósul meg.