III. Károly trónra lépte

A Múltunk wikiből

I. József, I. Lipótnak idősebbik fia, aki a Habsburgok osztrák ágának országait 1705-ben örökölte atyjától, 1711. április 17-én halt meg. A Habsburgok spanyol ágának örökségéért még folyt a háború Károlynak, I. Lipót fiatalabb fiának, valamint Fülöpnek, XIV. Lajos unokájának támogatói között. A spanyolok egy része által királynak elismert Károly érdekében Anglia, Hollandia, Portugália és Poroszország segítette Ausztriát; Fülöpöt Franciaország támogatta. Károly 1704 óta Spanyolországban tartózkodott, és váltakozó sikerrel harcolt.

I. József halála döntő fordulatot hozott a spanyol örökösödési háborúban. Utóda és örököse I. Lipótnak és fiainak 1703-ban kötött örökösödési megállapodása, családi szerződése értelmében Károly lett. Ha ő szerzi meg a spanyol örökséget, közös uralom alá került volna a Habsburgok spanyol és osztrák birodalma, felborult volna Európa hatalmi egyensúlya, amelynek fenntartása érdekében Anglia állást foglalt Franciaországgal szemben Ausztria mellett. Most már jobban féltette a hatalmi egyensúlyt Ausztriától, mint Franciaországtól. Lemondott arról, hogy Károlyt megtartsa a spanyol trónon, és olyan megegyezésre törekedett, amelynek értelmében Spanyolország Fülöpé lesz, azzal a feltétellel, hogy Spanyolország és Franciaország nem kerülhet közös uralkodó hatalma alá.

Károly helyzete így Spanyolországban reménytelenné vált. Nem szívesen ugyan, de hallgatott tanácsosaira, és feleségét Spanyolországban hagyva, 1711 szeptemberében hajóra szállt. Először Milánón át a Német-római Birodalomba tartott, ahol Frankfurtban még 1711 decemberében császárrá választották és koronázták. Innen ment tovább Bécsbe, ahová 1712 elején érkezett meg. Rövidesen összehívta a magyar országgyűlést Pozsonyba, ahol 1712 májusában, az uralkodói hitlevél kiadása után, a magyar rendek királyukká koronázták. Mint magyar király III., mint német-római császár VI. Károly néven uralkodott.

A spanyol örökösödési háború nemsokára befejeződött. Először 1713 márciusában Anglia és korábban Károlyt segítő szövetségesei kötöttek békét Franciaországgal és Spanyolországgal Utrechtben. Károly még egy évig folytatta a harcot, de 1714 márciusában ő is megkötötte a békét. Spanyolországról és gyarmatbirodalmáról lemondott, de jelentékeny területeket kapott a spanyol örökségből Itáliában és Németalföldön. Spanyolország uralkodója V. Fülöp néven XIV. Lajos unokája lett. Anglia is elérte célját, Franciaország, bár befolyása erősen érvényesült, nem tudta uralmát a spanyol birtokokra kiterjeszteni.

Irodalom

III. Károly trónra léptéről a leghasználhatóbb ismertetés: Horváth Mihály, Magyarország történelme. VII. (Budapest, 1873).


Magyarország a Habsburg-birodalombanEmber Győző
A Habsburg-abszolutizmus és a magyar rendiség Tartalomjegyzék III. Károly és Mária Terézia háborúi
II. Rákóczi Ferenc sorsa