II. Meskó lengyel király

A Múltunk wikiből
(III. Meskó lengyel herceg szócikkből átirányítva)

II. Mieszko Lambert, lengyelül Mieszko II Lambert

990 – 1034. május 10.
lengyel király 1025-1031., lengyel fejedelem 1032-1034
" Wikipédia
Mieszko II Lambert

Györffy György

A keresztény királyság megalapítása

István király koronája, amint az az 1031-ben hímzett paláston látható, olyanféle drágakövekkel díszített abroncskorona volt, mint amilyen az egykorú ábrázolásokon Ottók és II. Meskó fejét díszíti.

Szellemi művelődés

A koronázási paláston abroncskorona díszíti István, Gizella és a szentek fejét. Csaknem pontosan egyezik ezzel István kortársának, II. Meskó lengyel királynak egy 1027-ben ábrázolt koronája.

Pogánylázadás

Boleszló ugyanis nem legidősebb fiát, Veszprémet jelölte utódnak, hanem az ifjabb II. Meskót. A nyugtalan Meskó 1028-ban pusztító háborút intézett Németország ellen, de miután II. Konrád 1031-ben bosszuló hadjáratban térdre kényszerítette, Veszprém elűzte öccsét, és mint új fejedelem maga hódolt a császárnak, kiszolgáltatva neki a császár szemében „jogtalan” királyi jelvényeket. Veszprém uralma csak egy évig tartott; véres kézzel küzdött a hatalomért, de végül is öccsei megölették. Meskó úgy tért vissza másodszor, mint Péter; sietett hódolni a császárnak, lemondott a királyi jelvényekről, sőt azt is tűrte, hogy Konrád megfelezze az országát, ami csak fokozta a belső zavarokat. Érthető, hogy amikor 1034-ben meghalt, felkelés tört ki az úri rend és az egyház ellen: püspököket megöltek, papokat megköveztek, a szolgák az urakra támadtak, asszonyaikon erőszakoskodtak és vagyonukat felprédálták.

Uralkodó osztály

Szent László ősfája[1]
Árpád nagyfejedelem
Madarász Henrik király
II. Rudolf burgundi király
Zolta herceg
Ottó császár Adelhaid burgundi hercegnő
Taksony nagyfejedelem besenyő hercegnő bizánci örmény „comes”? bolgár hercegnő?  ?  ?  ?  ? Meskó lengyel herceg Dubravka cseh hercegnő Dobremir elbai szláv herceg  ? Hermann lotaringiai Pfalzgraf Helwig II. Ottó német császár Theophanu görög hercegnő
Mihály (Béla?) herceg bolgár hercegnő? ? ? Boleszló lengyel herceg Emnildis elbai szláv hercegnő Ehrenfried (Ezzo) rajnai Pfalzgraf Matild német hercegnő
Vazul herceg „Tatun nembeli” leány (Katun?) III. Meskó lengyel herceg Richeza német grófnő
Béla király Richeza (?) lengyel hercegnő
Szent László

Lábjegyzet

  1. I. László származására lásd Wertner, Az Árpádok családi története adatait.