III. Mihály császár

A Múltunk wikiből

Részeges Mihály

bizánci császár
uralkodott 842. január 20. – 867. szeptember 24.
Wikipédia
Solidus-Michael III
842–867
III. Mihály keletrómai császár uralkodása.
843
A verduni szerződés, a frank birodalom felosztása.
846
I. Mojmir megbuktatása után Német Lajos Rasztiszlavot teszi meg a morva-szlávok uralkodójának.
846–848 között
Pribina a frankok iránti hűségéért a Dráva-vidék határőrgrófi tisztét nyeri el, birtokait allódiummá változtatják.
850
Liudprand érsek a salzburgi egyház pannoniai központjában Mosaburgban Mária tiszteletére templomot szentel fel.
860
Német Lajos Regensburgban kelt oklevelében “Wangariorum marcha” nevű határhegy szerepel.
861
eleje Pribina halála (feltehetőleg az apja, Német Lajos ellen lázadó Karlmann, az Oriens prefektusa szolgáltatta ki szövetségeseinek, a morváknak). Fia, Kocel, Német Lajoshoz menekül Regensburgba.
861–862 körül
Az önálló pannon egyház megteremtésére törekvő Osbald chorepiscopus I. Miklós pápával tárgyal, Adalwin salzburgi érsek azonban kolostorba záratja.
863
III. Mihály bizánci császár — Rasztiszlav kérésére — Konstantint (Cirill) és Metódot küldi a morva fejedelem székhelyére.
864
Német Lajos győzelme Dowinánál (Dévény) Rasztiszlav felett.
865
Kocel több egyházat alapít Mosaburg környékén: az Ortahu nevű birtokon levőt Adalwin salzburgi érsek szenteli fel Szent Mihály tiszteletére.
867
Konstantin és Metód Rómába vezető útjuk során megállnak Mosaburgban, ahol Kocel tanítványokat rendel melléjük.

Bóna István

A morvák

858-ban Német Lajos fiát, Karlmannt, az Oriens új prefektusát küldte Rasztiszlav ellen. A morva fejedelem és előkelői (optimates) kénytelenek voltak színleg meghódolni. Rasztiszlav azonban rövidesen kihasználta Karlmann lázadását (861–863), amikor is a Karoling Pannoniát első ízben megtámadó magyar szövetségesei segítségével ismét lerázta a frank uralmat (862). Rasztiszlav ekkor jutott el politikai hatalma csúcsára, 863-ban érintkezésbe lépett III. Mihály bizánci császárral, s püspököket kért tőle az önálló morva egyház megteremtésére.