III. Viktor pápa

A Múltunk wikiből
1026? – 1087. szeptember 16.
pápa (1086–1087)
Wikipédia
Victor III.
1087
nyár: I. László követei Speyerben, a IV. Henrik-ellenes birodalmi gyűlésen III. Viktor pápát László támogatásáról biztosítják IV. Henrikkel és III. Kelemen ellenpápával szemben.

Györffy György

Az egyház átszervezése, egyházi művelődés

VII. Gergely utóda, a tehetetlen III. Viktor 1087 végén halt meg, és II. Orbán 1088-ban még nem tudott Rómába behatolni, ahonnan ez év folyamán vonult ki III. Kelemen ellenpápa. László tartotta a kapcsolatot a „legális” pápákkal, és az adott helyzetben könnyen szerezhetett írásbeli beleegyezést püspökség alapítására, de annak nincs nyoma, hogy pápai legátus jelen lett volna az alapításnál. Lehet, hogy a Szent István tiszteletére emelt zágrábi püspökség alapításánál László – úgy is mint az „apostoli király” utóda – szélesebb jogkört formált magának, mint ami ez időben Rómához hű uralkodókat megilletett.

Külpolitika. Horvátország megszállása.

  • László szinte apai örökségként hozta magával a IV. Henrikkel való ellentétet, és ezzel együtt a reformpápákkal való szövetséget. VII. Gergely halála után, III. Viktor pápasága idején (1086–1087) is kinyilvánította „Szent Péterhez” való hűségét, amikor 1087 nyarán az össznémet birodalmi gyűlésen követei útján állítólag kijelentette, hogy ha szükséges, kész 20 000 lovassal (50 vármegyei csapattal!) megsegíteni a pápát az „eretnekséggel”, azaz III. Kelemen ellenpápával (1080–1100) és Henrikkel szemben.
  • A latin rítust biztosító pápai uralommal szemben rögtön feltámadt az ősi horvát párt, és a Tirpimirida István herceget emelte trónra. Adott pillanatban III. Viktor pápa Montecassinóba húzódva tehetetlen volt, ugyanakkor Falieri Vitális doge, aki 1085-ben mentette meg hajóhadával a bizánci uralmat az Adria alsó részén a normannokkal szemben, Komnénosz Elek császártól megkapta a „Dalmácia és Horvátország fejedelme” címet.