IV. Konstantin császár

A Múltunk wikiből
bizánci császár
uralkodott 668. szeptember 15. – 685. szeptember 14.
Wikipédia

Constantine IV
668–685
IV. Konstantin keletrómai császár uralkodása.
670–680 között
Kuvrat halála után negyedik fia, Kuber kíséretével és népével az avar birodalom területére menekül a kazárok elől, ahol Pannonia “alkirálya” lesz. Később Thesszaloniké környékére költözik.
678
Az avar birodalom ismét felveszi a kapcsolatot Bizánccal: az avar kagán üdvözli IV. Konstantin császárt az arabok elleni győzelme alkalmából.

Bóna István

A középavar-kori átalakulás

Az avar birodalom Bizánc-barát új vezető rétege felvette az évtizedek óta szünetelő érintkezést a birodalommal, 678-ban az avar kagán követsége is üdvözölte IV. Konstantin császárt az arabokon aratott győzelme alkalmából.

A kelet-magyarországi avarság pusztulása

A nagyszentmiklósi arany ivókürtnek a VII. századi avar és pontusi bolgár fejedelmi és más rangos leletekben van párja (Bócsa, Bábony, Átokháza, Maloje Perescsepino), talpas csészéinek VII. század végi avar-onogur gazdag sírokban vannak testvérei (Ozora, Nemesvarbók, Budapest, Átokháza, Zsély stb. – az első kettőt IV. Konstantin 669–672 körüli arany- és ezüstpénzei közvetlenül keltezik).