Ibrahim szultán

A Múltunk wikiből

Őrült Ibrahim, magyarosan Ábrahám

Isztambul, 1615. november 5. – Isztambul, 1648. augusztus 12.
oszmán szultán 1640-től 1648-ig (halála előtt trónfosztották).
Wikipédia
Ibrahim I
1640
február 9. I. Ibrahim szultán lép trónra Konstantinápolyban. (Uralkodik 1648-ig.)
1642
február 19. II. Rákóczi Györgyöt a gyulafehérvári országgyűlés I. Rákóczi György utódjává választja. III. Ferdinánd és I. Ibrahim biztosai Szőnyben megújítják, és húsz esztendőre meghosszabbítják az 1627. évi szőnyi békét.

Makkai László

Udvar, klérus, rendek a nádor ellen

1640-ben az udvar és a rendek ellentétei és az uralkodó osztály belső feszültségei egyszerre éleződtek ki a törökkérdésben. Ibrahim szultán trónra lépésével szükségesség vált az utoljára Szőnyben, 1627-ben megerősített béke megújítása. A Porta és a bécsi udvar hosszú, húsz–harminc éves meghosszabbítást kívánt, a Magyar Tanács, a hazai közvéleményt tolmácsolva, csak a szőnyi békekötésben kikötött idő hátralévő részébe, tizenegy évbe akart beleegyezni.