Idősebb Pázmándy Dénes

A Múltunk wikiből

Hasonló névvel lásd fiát: Pázmándy Dénes

Kömlőd, 1781. március 10. – Baracska, 1854. február 1.
közélelmezési felügyelő
1848-49-ben megyei főispán és a főrendiház tagja
Wikipédia
Pázmándy Dénes (1781–1854).jpg

Spira György

A pákozdi győzelem és következményei

A képviselőház ezért október 1-én elnökének, a békepárti ifj. Pázmándy Dénesnek az indítványára pótlólag beválasztotta a bizottmányba az első Batthyány Lajos-kormány tárcájáról le nem mondott két tagját, Szemerét meg (a Délvidékről éppen ekkor visszaérkezett) Mészárost, majd két nap múlva a felsőház is delegálta a bizottmányba négy liberális tagját, Perényi Zsigmond bárót, Ugocsa vármegye és id. Pázmándy Dénest, Fejér megye főispánját, valamint Esterházy Mihály grófot és (Erdély képviseletében) Jósika Miklós bárót, az írót.

Az ellenség magyar segítőtársai

S ezek között az eltántorodók között a forradalom ellenségeinek nagyobb örömére még a honvédelmi bizottmány tagjainak egyike, id. Pázmándy Dénes is ott volt!