Igló

A Múltunk wikiből

szlovákul Spišská Nová Ves, németül Zipser Neudorf, lengyelül Spiska Nowa Wies, latinul Villa Nova

város Szlovákiában, a kassai kerület iglói járásának székhelye
Wikipédia
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Unable to run external programs, proc_open() is disabled.

Zimányi Vera

Bányavárosok–kereskedőpolgárok

Magyarországon a murányi uradalomhoz tartozó Jolsva, Dobsina, valamint Csetnek, Mecenzéf, Igló és Gölnicbánya voltak a vasfeldolgozás központjai. E helyeken nagyobb számú kard-, kasza- és fejszekovácsoló hámort találunk.

R. Várkonyi Ágnes

A tőkés ipar csírái

1686-ban Szontagh Gáspár az iglói vasbányászat és szénégetés monopóliumát birtokolja Gömör vármegyei hámorai mellé.

A középkori város változásai

A város mint autonóm gazdasági közösség többször próbálkozik új befektetésekkel – Igló 1675-ben, Eperjes 1697-ben épített papírmalmot –, és nemegyszer sikerrel védi is jogait, melyek a korábbi évszázadok zárt gazdálkodási rendjét akarják menteni.

Dráma, próza, vers

A dráma legfőbb művelői és színterei most is, miként a század előző évtizedeiben, az iskolák. Sopronban, Nagyszombatban, Trencsénben, Iglón, Eperjesen, Rozsnyón, Kolozsvárott, Nagyenyeden, Szebenben és más helységekben 1687–1711 között a különböző felekezetű iskolákban pedagógiai céllal adtak elő nagy számban drámákat.

Mérei Gyula

Bányászat

Rezet Besztercebányán, Szomolnokon, Miklósvágásán (Sáros megye), Iglón, a szörényi határőrvidéken és Szászkán bányásztak.