Imbro Ingjatijević Tkalac

A Múltunk wikiből

Tkalac, Imbro (Emerik) Ignjatijević

Karlovac, 6. V. 1824 – Rim, 4. I. 1912).
hrvatski publicist
Hrvatska enciklopedija

Szabad György

A „provizórium”

Igen nagy érdeklődés kísérte az eredetileg ausztroszláv föderalista bécsi Ost und West szerkesztőjének, I. I. Tkalacnak a sajtóperét és elítélését.

A kiegyezési törekvések megerősödése

Többek között a horvát I. I. Tkalac, a lajtántúli szláv föderalisták száműzetésbe kényszerült vezető publicistája, D. Stratimirović tábornok, 1848–49-ben még a magyarországi szerb felkelők főparancsnoka, J. V. Frič, a cseh nemzeti mozgalom kiemelkedő demokratikus személyisége kereste nagyon is az együttműködést Kossuthtal, illetve Klapkával. Miloš Popović előbb lapja, a belgrádi Vidov Dan hasábjain, majd önálló röpiratként szerbül és magyarul is kiadott tanulmányában (A nemzetiségi kérdés Magyarországon szerb szempontból, 1865) sokban közelített a történeti visszatekintésében nagyon is bírált Kossuth alkotmányjavaslatához.

Irodalom

A. Tamborra, Imbro Tkalac e l'Italia (Roma, 1966);