Ioan Suciu

A Múltunk wikiből
n. 1/14 decembrie 1862, Șiștarovăț, Arad - d. 1939, Chișineu-Criș
avocat, om politic,
militant de seamă al mișcării de eliberare națională a românilor din Transilvania și
unul dintre organizatorii Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918 și
apoi unul din cei 15 membri care au alcătuit Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului și ținuturilor românești din Ungaria,
în perioada 2 decembrie 1918 - 5 octombrie 1919, dată la care a demisionat pentru a deveni președintele Consiliului Superior de Agricultură din Cluj
román Wikipédia

Siklós András

Erdély és a magyarországi románok

A nemzetgyűlés elé terjesztendő határozat kérdésében a vezetők közt nézeteltérés állt fenn. Az egyházi körök által is támogatott jobboldal (Teodor Mihali, Alexandru Vaida és a velük ebben egyetértő Maniu Iuliu) a feltétel nélküli egyesülés mellett volt, összhangban a román kormány nézetével. Egyes vezetők– így például Stefan Pop – félve a romániai burzsoázia konkurenciájától, autonómiát javasoltak. A szociáldemokraták feltételekhez, demokratikus reformokhoz, Románia demokratikus átalakulásához kívánták kötni az egyesülést. Az autonómia és a reformok érdekében a demokratikus irány képviselői is szót emeltek (Vasile Goldiș, Ioan Suciu, Emil Isac).