Ioannis Metaxas

A Múltunk wikiből

görögül Ιωάννης Μεταξάς

12 April 1871 – 29 January 1941
Greek soldier and politician,
serving as Prime Minister of Greece from 1936 until his death in 1941
angol Wikipédia
Ioannis Metaxas 1937 cropped.jpg
Ioannis Metaxas 1937 cropped

Ormos Mária

Forradalom és ellenforradalom Európában

Ha mindehhez hozzávesszük, hogy Albániában Zogu király egy olasz mintájú, Olaszország protektorátusa alá kerülő államot épített ki, Görögországban pedig 1936-tól Metaxas bevallottan az olasz fasizmus utánzását tűzte ki célul, majd itt is királyi diktatúra létesült, nyilvánvalóvá válik, hogy az európai forradalmi mozgalom a Magyarországi Tanácsköztársaság megdöntését követően nemcsak a szocialista forradalomig nem jutott már el, hanem – Csehszlovákia kivételével – a polgári demokratikus áttörés eredményei is megsemmisültek, és előbb vagy utóbb mindenütt diktatórikus, többnyire fasiszta típusú rendszerek jöttek létre. Ezek részben a térség korábbi abszolutisztikus uralmi formáira támaszkodtak, azokhoz kapcsolódtak, de nem kis részben – s az idő haladtával fokozódó mértékben – spontán módon vagy külső példák utánzása formájában új vonásokat vettek fel. E vonásokat – noha a nyugatabbra fekvő lényegesen fejlettebb országokban, Olaszországban, majd Németországban kialakult diktatúráktól sokban különböztek – összefoglalóan fasiszta vonásoknak nevezhetjük.