Ipolyság

A Múltunk wikiből

szlovákul Šahy, németül Eipelschlag,

város Szlovákiában a nyitrai kerület lévai járásában
Wikipédia
Coat of arms of Šahy
Pereszlény (szlovákul Preseľany nad Ipľom, ennek hatására olykor Ipolypereszlény formában is előfordul) a szlovákiai Ipolyság városrésze, korábban önálló község. Wikipédia
Katolikus templom

Sinkovics István

Új védelmi vonal kialakítása

A Dunától északra a premontreiek erőddé átalakított sági monostora, továbbá Komárom, Győr és Surány vára látta el a védelem feladatait.

Az 1552. évi hadjárat. Eger védelme.

Az Ipoly menti Ság és Gyarmat őrsége viszont meg sem várta a támadást, Szécsény védői pedig felgyújtották a várat, és elmenekültek.

Makkai László

Magyarok, szlovákok, németek a Felföldön

Nyitra vármegyében Pereszlényen 1604-ben 56 jobbágyból 1 Csabai nevű, Vicsápon 1568-ban 47 jobbágyból, Üzbégen 1587-ben 80 jobbágyból 1-1 visel Erdélyi, illetve Szalai nevet – azaz a bevándorlásra utaló családnevek aránya elenyésző.

R. Várkonyi Ágnes

Bécs felmentésétől a párkányi győzelemig

Thököly ügye eljutott a pápai trónig. A protestánsok vallásszabadsága ugyan súlyos nehézség a pápai udvarban, de Buonvisi a törökellenes háború érdekeit tartva szem előtt, Thököly átkerülésének útját kezdte egyengetni úgy, hogy kereste a Habsburg-udvarral a megegyezés lehetőségeit. Lipót császár Lotharingiai Károlyt bízta meg a tárgyalások vezetésével. Thököly biztosai azonban nem arattak sikert, amikor a lengyel király képviselőinek kíséretében az ipolysági táborban november 5-én megjelentek. A tárgyalások zátonyra futottak, nem utolsósorban a dinasztia formákra sokat adó érzékenysége és Thököly túl nagyra kerekített hatalmi igényei miatt. Viszont a császár és a lengyel király lappangó ellentétei felszínre kerültek. Sobieski ezek után maga küldte el – a kezesség kötelezettségét vállalva – Thököly feltételeit Lipót császárnak. Felső-Magyarország fejedelme teljes amnesztiát, az elkobzott jószágok visszaadását, az ország törvényeinek országgyűlési megerősítését és a Vágig terjedő területen hatalma elismerését kívánta.

Spira György

Görgei felvidéki hadmenete

Január 11-én tehát Görgei Pestről hadtestével Vácra vonult, onnan azonban másnap már nem a Duna bal partján menetelt tovább nyugat felé, hanem Ipolyság irányába fordult, s azután szakadatlanul északnak tartva, bevette magát a Felvidék hegyei közé.

Hajdu Tibor

Stromfeld haditerve. Az északi hadjárat első sikerei.

Már az északi hadjárat első napja jelentős sikereket hozott. Keleten Szikszót, Bánrévét és Putnokot érte el a Vörös Hadsereg; a nemzetközi egységekkel megerősített 80. dandár lendületes átkaroló támadással megfutamította a szemben álló ellenséget, és bevonult Losoncra. Az 1. dandár az Ipolyon átkelve tört nyugat felé a Dunától északra, a dunai hajóraj támogatásával, és már az első napon elfoglalta Balassagyarmatot és Ipolyságot, több ágyút és más hadianyagot zsákmányolva a meglepő erejű roham elől fejvesztetten menekülő ellenségtől.