Ján Chalupka

A Múltunk wikiből

magyarosan Chalupka János

Felsőmicsinye, 1791. október 28. – Breznóbánya, 1871. július 15.
szlovák evangélikus lelkész, író
Wikipédia
Chalupka János

Arató Endre

Az irodalmi-művelődési visszhang, a fordítások

Ján Chalupkának Csokonai volt költő ideálja, a magyar írók közül a legnagyobb tekintély.

A szlovák irodalmi és társadalmi élet kibontakozása

A szlovák vígjáték kiváló művelője volt Ján Chalupka is, aki nagy rokonszenvvel rajzolta meg a népi alakokat, bátran használta a szatíra éles fegyverét is a feudalizmus és a nemzeti elnyomás ellen.

Irodalom

A Štúr-iskola költőiről: Viktor Kochol, Poézia Štúrovcov /S. Chalupka, A. Sládkovič, J. Kráľ, J. Botto/ (Bratislava, 1955).