Jánoshida

A Múltunk wikiből

község Jász-Nagykun-Szolnok megyében a jászberényi kistérségben

Wikipédia

HUN Jánoshida COA.jpg

Bóna István

A késő bronzkor

A Tisza völgyében a Bodrogtól a Marosig a halomsíros kultúra új temetői tűnnek fel, valószínűleg a támadók hagyatéka. A helyi hagyományok egyre halványabban érződnek a szegényes, egyhangú anyagi kultúrájukban, bronz ékszereik és viseletük idegen. Hamvasztásos vagy csontvázas, gyakran kevert rítusú temetőik nem lehettek hosszú életűek (Tiszafüred, Jánoshida, Egyek, Tápé stb.).

Avar régészeti lelőhelyek

település korai késői megjegyzés
avar kor
MAGYARORSZÁG
Jánoshida X X

Kristó Gyula

Stílusirányzatok

  • A leg­jobban annak a kolos­tor­temp­lom­nak a típusa ismert, amely kis lét­számú szer­ze­test fogadott be, s az alapító és leszár­mazottai, a kegy­úri jogokat gya­korló világi elő­ke­lők temetkezésére szol­gált: az úgynevezett nemzetségi monos­tor­templomok típusa. Előzményei már a XI. század máso­dik felében megjelentek Ottó comes 1061. évi zselicszentjakabi és Péter comes 1067 körül alapított százdi monostorával, jelen­tős részük azonban a XII. században épült fel. Egyetlen típusba nehéz lenne beso­rolni őket, mert ha nagyobb részük háromhajós, nyugati tornyos és nyugati kar­za­tos épület is, már a három­hajós típuson belül is nagy eltérések figyel­hetők meg. Isme­rünk keleti toronypárral felépített templomokat (Ákos, Vésztő), a keleti tornyok eme­letén kialakított kar­zatokat (Nagysink, Boldva), olykor oldalkarzatok meglétére utaló nyomokat (Kaplony, talán Harina), sőt kétszentélyes épü­letet (Pusztaszer). Emel­lett szép számmal tudunk egyhajós templomokról. Ilyen volt a Lam­pert comes által 1130 táján alapított bozóki bencés, utóbb premontrei monostor temploma, továbbá Jánosi, Bény, Jánoshida temp­lomai.
  • Kalocsa hatása érződik az ócsai és jánoshidai premontrei prépostsági, illetve az aracsi bencés apát­sági templom épü­letén.