Ludwig Jansky

A Múltunk wikiből
(Jansky vezérőrnagy szócikkből átirányítva)
Military Diplomacy in the Dual Alliance: German Military Attaché Reporting ... szerző: Tim Hadley
1886. május 21.
Jansky vezérőrnagy megkoszorúzza Hentzi osztrák tábornok emlékművét.
1886. június 27.
1886:XXI. tc. a törvényhatóságokról.
1886:XXII. tc. a községekről.
1886. július 14.
1886:XXIX. tc. a telekkönyvi betétek szerkesztéséről.
1886. augusztus 11.
Uralkodói leirat a Jansky-ügyben.

Szász Zoltán

A közös hadsereg és a magyar uralkodó osztályok

1886. május 21-én Jansky vezérőrnagy megkoszorúzta az 1849. évi budai harcokban elesett Hentzi osztrák tábornok síremlékét. Az ellenzék a „nemzeti becsület” védelme ürügyén indított parlamenti támadást Tisza megrendítésére, de utcai tüntetést is szervezett a jellegtelen gótikus oszlopra állított, sárkányölő Szent Györgynek ábrázolt Hentzi emlékművénél. A fővárosi ifjúság pedig macskazenét adott Jansky tábornoknak, majd tévedésből egy másik lakás ablakait verve be hazavonult. Tisza is helytelenítette Jansky eljárását, s ezzel szembekerült az uralkodóval és a katonai körökkel, amiért minden előzetes jóváhagyás nélkül nyilatkozott. Az uralkodó királyi kéziratban foglalt állást a magyar közvélemény, s közvetve Tisza ellen, Janskyt áthelyezéssel hadosztályparancsnokká nevezte ki, míg korábbi felettesét, a kormánynak helyeslő Edelsheim-Gyulai Lipót bárót gyorsan nyugdíjazták.