Johann Wessenberg

A Múltunk wikiből
(Johann Wessenborg szócikkből átirányítva)

Johann Philipp Freiherr von Wessenberg-Ampringen

28 November 1773 – 1 August 1858, Freiburg im Breisgau
Austrian diplomat statesman
angol Wikipédia
Johann Philipp von Wessenberg
1848. július 18.
Ausztriában újabb kormány alakul Johann Wessenborg báró elnökletével.

Spira György

Az udvar közvetlen felkészülése a Magyarország elleni támadásra

Az osztrák kormány (amelynek a feje július 18-a óta Johann Wessenberg báró külügyminiszter, legmunkásabb tagja pedig Anton Doblhoff-Dier báró belügyminiszter volt) augusztus 27-én elfogadott egy emlékiratot, s ebben oda nyilatkozott, hogy a márciusban Magyarország számára biztosított kormányzati önállóság ellentmondásban van a pragmatica sanctióval, s hogy ez az ellentmondás csupán akkor lenne kiküszöbölhető, ha a magyar kormányt alárendelnék valamiféle „közös legfelsőbb statuskormány”-nak.[1] Majd az osztrák kormány még ugyanezen a napon kidolgozta részletes javaslatait is arra nézve, hogyan bonyolódjék le az általa ajánlott kormányzati reform. Ezekben a javaslatokban pedig világosan kifejezésre juttatta azt a véleményét, hogy a szóban forgó legfelsőbb statuskormánnyá magát az osztrák kormányt kellene előléptetni, s a magyar kormányt eszerint ténylegesen nem is holmi csakugyan közös legfelsőbb statuskormánynak, hanem magának az osztrák kormánynak kellene alávetni.

Az újabb bécsi forradalmi felkelés és a schwechati kudarc

Ellenkezőleg: a Wessenberg-kabinet munkaügyi minisztere, Ernst Schwarzer, aki a kormányon belül maga is a liberális burzsoáziát képviselte, éppen azt tartotta kötelességének, hogy az alkalmi közmunkákkal foglalkoztatott munkanélküliek egy részének bérét augusztus 19-én tetemesen leszállítsa.

Lábjegyzet

  1. Az osztrák kormány emlékirata, s. d. (Bécs, 1848. augusztus 27.). Közli: Pap I. 403–415.