Johannes istriai herceg

A Múltunk wikiből

Bóna István

Nagy Károly 791. évi hadjárata

791. augusztus 23-án az itáliai frank sereg Johannes istriai herceg vezetésével az Juli-Alpokon át váratlanul betört az avar birodalomba. Az avar haderő emiatt a hátországban várakozott, és védtelenül hagyta az Ennstől a Bécsi-erdőig terjedő gyepűt.