Jovan Ristić

A Múltunk wikiből

Ristitch, szerbül Јован Ристић

January 16, 1831 – September 4, 1899
Serbian statesman, diplomat and historian
angol Wikipédia
Jovan Ristić
1861. március 26.
Teleki László abonyi programbeszéde.
Garašanin szerb miniszterelnök és Ristić, a fejedelem bizalmasa Pesten tárgyal a magyar ellenzék vezetőivel.

Szabad György

A nemzetiségi kérdés fejleményei és hatásuk az országgyűlésre

A szerb miniszterelnök, Ilija Garašanin és a fejedelem bizalmasa, Jovan Ristić pesti átutazásuk alkalmával a magyar ellenzék vezetőivel folytatott – részben titkos – tárgyalásaikon Kossuth alkotmányjavaslatával összhangban álló feltételek alapján hajlandóságot mutattak a megegyezés előmozdítására. A magyar országgyűléssel csaknem egyidejűleg megnyílt karlócai szerb kongresszuson Ristić, a fejedelem hivatalos megbízottjaként ugyanerre igyekezett rábírni a résztvevőket, ha a szerb egyházi, illetve az osztrák katonai és politikai körök nyomása folytán s egyértelmű hazai magyar állásfoglalás híján nem is a remélt sikerrel.

Műve

(J. Ristić) Risztics János, Szerbia külügyi viszonyai az újabb időben. I–II. Fordította Romanecz Mihály (Nagybecskerek, 1892);