Károlyi Antal

A Múltunk wikiből
Nagykároly, 1732. október 25. – Penzing, Ausztria, 1791. augusztus 24.
táborszernagy, főispán, valóságos komornyik
Wikipédia
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg
Károlyi Antal táborszernagy

H. Balázs Éva

A törekvő mezőváros, a süllyedő-emelkedő királyi város

Pesten legnevezetesebb a Károlyi-palota, melyet a kalocsai érsek, az egri püspök után szerzett meg Károlyi Antal, Szatmár megye főispánja. Ő és Grassalkovich Antal gondoskodtak arról, hogy a királyi várból lenézve az uralkodó –, aki egyébként sohasem lakott a várban –, kedvét lelje a testvérváros panorámájában.

Az állam és egyház viszonyának átrendezése

A püspökök tiltakozásán, egyes megyék ellenérvein is túltesz, igen jellemző módon, Károlyi Antal gróf, Szatmár megye főispánja: „Nem akarunk magánpéldákat idézni, de bizonyos, hogy semmi sem ellenkezik annyira az igazsággal, mint a korlátlan lelkiismereti szabadság”,[1] hiszen a protestánsok hozták Magyarországra a törököt, és tették tönkre a Regnum Marianumot. Károlyi szerint a katonaság felelős azért, hogy idáig jutott a dolog, a hadseregből terjedt el a vallási közöny országszerte és az országon túlra is.

Lábjegyzet

  1. Idézi: Marczali Henrik — Ugyanott II. 226–227.

Műve

Ehhez gróf Károlyi Antal által birtokosok számára kiadott útmutatás (mellette még több más munka is megjelent a számolás-számítások könnyítésére): Számtétele az földeknek fel-mérettetése által eredendő quadrata öleknek, mely földek holdanként vagy-is jugerumonként 1600 quadrata ölekkel vétettetnek. Az földesuraságok tisztyeinek, úgy az földeket bíróknak vagy-is proprietariussainak Könnyebbségekre (Nagy-Károly, 1786)