Károlyi Ferenc

A Múltunk wikiből
Olcsva (Szatmár megye), 1705. június 20. – Nagykároly, 1758. augusztus 14.
Szatmár vármegye örökös főispánja, valóságos belső titkos tanácsos
Wikipédia
Nagy-károlyi gróf Károlyi Ferenc (Olcsva (Szatmár megye), 1705. június 20. – Nagykároly, 1758. augusztus 14.) Szatmár vármegye örökös főispánja, valóságos belső titkos tanácsos.JPG
1751
Károlyi Ferenc gróf megindíttatja az Ecsedi-láp lecsapolási munkálatait.

Ember Győző

Hitelügyletek

Károlyi Ferenc grófnak 1758-ban 477 800, Zichy Ferenc grófnak 1750-ben 411 418 forint volt a tartozása. Ezek az adatok azt mutatják, hogy az országban volt felhalmozott tőke, kötöttek hitelügyleteket. A birtokosok ügyleteivel az állam nem foglalkozott, nem vonta őket ellenőrzése alá.

Kosáry Domokos

A protestáns egyházak

Károlyi Sándor gróf és fia, Ferenc nemcsak békét hagyott a reformátusoknak Hódmezővásárhelyen vagy az evangélikusoknak Nyíregyházán, hanem olykor meg is védte őket a klérussal szemben.

Irodalom

Éble Gábor, Károlyi Ferenc gróf és kora. I. Budapest, 1893.