Károlyi György

A Múltunk wikiből

gróf Károlyi György Károly József János Baptist

Bécs, 1802. március 28. – Budapest, 1877. november 9.
főispán, politikus, mecénás
Széchenyi István és Wesselényi Miklós mellett a reformkor egyik legnagyobb formátumú alakja volt
Wikipédia
Schmitt: Gróf Károlyi György (1831)

Mérei Gyula

A szántó-. rét- és legelőgazdálkodás

Együtt élt a modern földművelési rendszer a háromnyomásossal Károlyi György gróf Nyitra megyei birtokain, valamint a sárospataki és a regéci uradalomban, az ország keleti felében éppúgy, mint a nyugati részén.

Gergely András

Wesselényi Miklós

Az 1825–1827. évi országgyűlés után Erdélyben és Szatmárban (ahol barátja, Károlyi György gróf révén szerzett birtokot) kapcsolódott be a megyei politikába.

A rendszeres bizottsági munkálatok a megyék előtt

A megyék javaslatai, a követválasztások és követi utasítások azonban a megyék többségében végül is a reformpártiak győzelméről vallottak. Ez a győzelem sokszor egy-egy vagyonilag független, messzebb látó és jó szervező képességekkel rendelkező vezető (mint például Temesben Dessewffy Antal és Vukovics Sebő, Szatmárban Károlyi György és István grófok, illetve Wesselényi Miklós és Kölcsey Ferenc) körül szerveződő csoport kitartó munkájának – persze néha múlékony – eredménye volt.

Kölcsey Ferenc

A reformhajlandóság erősödése vonzóvá tette számára a megyei politikát. Szatmár megyei rokon érzelmű társaival, Wesselényivel, Károlyi Györggyel, Kende Zsigmond alispánnal, Nagy Károly főügyésszel együtt a rendszeres bizottsági munkálatok vitatásakor haladó javaslatok elfogadtatásáért küzdött.

A pozícióőrző nagybirtokos arisztokrácia

Károlyi György gróf például nemcsak a feudális rendszer felszámolását közvetlenül megelőzően, hanem azt követően is nagymértékben gyarapította birtokállományát. 1853-ban vásárolta meg 580 ezer forintért a már korábban báró Perényiéktől zálogba vett Fejér megyei csurgói uradalmat, 1859-ben 525 ezer forintért a 6825 holdas Pest megyei sőregit gróf Keglevichéktől, 1862-ben pedig a Csernovics család Arad megyei 10 909 holdas mácsai uradalmát 1.5 millió forintért.