Kézdivásárhely

A Múltunk wikiből

románul Târgu Secuiesc, németül Sekler-Neumarkt, latinul Neoforum Siculorum

municípium Romániában, Kovászna megyében
Wikipédia
Kézdivásárhely címere

Kanta (románul Canta) Kézdivásárhely településrésze. Wikipédia

Makkai László

Katolikus közép- és felsőfokú iskolák

A 17. században az első jezsuita gimnázium – éppen Bethlen kezdeményezésére – 1615-ben Kolozsmonostoron létesült, ezt követte 1640 után a székelyudvarhelyi; 1653-ban azonban száműzték a rendet Erdélyből, és iskolái is megszűntek. Ettől kezdve az erdélyi katolikusoknak csak ferences gimnáziumai maradtak, az első 1650-ben Csíksomlyón alakult, utána 1669-ben a mikházai, 1680-ban pedig a kézdivásárhelyi; ezek is a jezsuita tanítási rendszerhez igazodtak.

Spira György

A székelyföldi ellenállás

Háromszék területén azonban erre másodszor is fellángolt a népfelkelés, s a harci elszántságot a fegyverhiány sem lohasztotta le – kivált, miután a székely határőrség egyik volt tizedese, Gábor Áron berecki asztalosmester Kézdivásárhelyen és környékén több ágyúöntödét létesített s ezekben kezdetleges eszközökkel is tucatjával gyártotta az ágyúkat.

Irodalom

Liszka-Olaszi döntvénye a jobbágy örökösödéséről, 1715 (Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle 1899); Kantafalva székely falu törvénye, 1720 (Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle 1899)