Kővári László

A Múltunk wikiből

Kőváry László

Torda, 1819. július 7. – Kolozsvár, 1907. szeptember 25.
történész, statisztikus
Wikipédia

Mérei Gyula

Iparfejlődés az Erdélyi Nagyfejedelemségben

Erdély kézműiparában 1847-ben 52 981 fő, bányamunkásként 1835-ben 11 255 fő, Kőváry 1847-ben megjelent statisztikája szerint 10 410 ember dolgozott.

Vörös Károly

A városi funkciók átrendeződése

Erdélyben a központi kormányszervek odaköltözésén túl nyilvánvalóan ugyanilyen, a belső kereskedelem fellendüléséből táplálkozó tényezők játszottak közre Kolozsvár erőteljes növekedésében. A nagy szász városok hozzá képest ekkor már elmaradó növekedése talán elsősorban azt jelzi, hogy e városoknak a román fejedelemségek felé irányuló iparcikkexportja hanyatlásnak indult. Erről (a fejedelemségekben erősödő külföldi versenyről panaszkodva) már a kortárs statisztikus, Kőváry is megemlékezett.

Művei

Irodalom

A Bocskai-felkelés történeti jelentőségét Horváth Mihály, Szalay László, Acsády Ignác (millenáris) szintézisei, valamint Kővári László és Szilágyi Sándor erdélyi összefoglalásai, a rendi nemzetit a polgári liberális nemzetivel azonosítva, mint a politikai és lelkiismereti szabadság kivívását magasztalják.