Kaplony

A Múltunk wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Pemm (vitalap | szerkesztései) 2016. december 26., 14:21-kor történt szerkesztése után volt.

(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

románul Căpleni, németül Kaplau

falu és községközpont Romániában, Szatmár megyében
Wikipédia

Kristó Gyula

Stílusirányzatok

A leg­jobban annak a kolostortemplomnak a típusa ismert, amely kis lét­számú szer­ze­test fogadott be, s az alapító és leszármazottai, a kegyúri jogo­kat gyakorló világi elő­ke­lők temetkezésére szolgált: az úgynevezett nem­zet­ségi monostortemplomok típusa. Előzményei már a XI. század második felé­ben megjelentek Ottó comes 1061. évi zselicszentjakabi és Péter comes 1067 körül alapított százdi monostorával, jelen­tős részük azonban a XII. szá­zadban épült fel. Egyetlen típusba nehéz lenne beso­rolni őket, mert ha nagyobb részük háromhajós, nyugati tornyos és nyugati kar­za­tos épület is, már a háromhajós típuson belül is nagy eltérések figyelhetők meg. Isme­rünk keleti toronypárral felépített templomokat (Ákos, Vésztő), a keleti tor­nyok eme­letén kialakított karzatokat (Nagysink, Boldva), olykor oldal­kar­za­tok meglétére utaló nyomokat (Kaplony, talán Harina), sőt kétszentélyes épü­letet (Pusztaszer).